welcome to com2000


ChAT WeBBoArD Guest Book Contact Us
เนื้อหาบรรยาย:

เนื้อหาปฏิบัติการ:

สาระน่ารู้:

More Links:

Contact Us
โฮมเพจรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

   เขียนเพื่อเปริยบเสมือนห้องสมุดของวิชานี้ไปในตัวนะครับและเปรียบเสมือนประชาสัมพันธ์หรือประกาศสำหรับวิชานี้นะครับ 
     โฮมเพจนี้อาจยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างทำนะครับ ถ้าว่างแล้วจะรีบทำให้เสร็จเลยทีเดียว ตอนนี้ก็ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปนะ จะพยายามใส่เนื้อหาให้ทันกับเนื้อหาที่เรียนและสำหรับสอบให้ทันเวลานะครับผม

จะพยายามที่จะทำให้เนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดและจะพยายามนำเอาเนื้อหาที่น่าสนใจมาใส่ในเว็บนี้ให้มาที่สุดเลยครับ ตอนนี้เนื้อหา math เสร็จแล้วหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะ ตั้งใจเรียนกันมาก ๆ นะครับ เป็นห่วง

Thanks for your interest in my site!

รูปบัณฑิตรุ่นหนึ่ง ศวท.
รูปนี้ให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเลยครับ

ChAT WeBBoArD Guest Book Contact Us


FastCounter by bCentral
This was designed byทีมงาน sc 4-307.
Copyright 2000 msc